Ochrana
osobných údajov

Vyhľadávanie vo
Svätom Písme

Sväté PísmoTOPlist
-->
NÁVŠTEVNÁ KNIHANáš zbor :
zbor
OZNAMY
Prosba - PôSTNA POLIEVKA


oznam oznam Program farnosti na tento týždeň

oznam 2020

28. Nedeľa
26. Nedeľa
25. Nedeľa
24. Nedeľa
23. Nedeľa
22. Nedeľa
21. Nedeľa
20. Nedeľa
19. Nedeľa
18. Nedeľa
17. Nedeľa
16. Nedeľa
15. Nedeľa
14. Nedeľa
13. Nedeľa
12. Nedeľa
11. Nedeľa
10. Nedeľa
Slávnosť zoslania Ducha Svätého
7. Veľkonočná nedeľa
6. Veľkonočná nedeľa
5. Veľkonočná nedeľa
4. Veľkonočná nedeľa
3. Veľkonočná nedeľa
2. Veľkonočná nedeľa
Zmŕtvychvstanie Pána
Kvetná nedeľa
5.Pôstna nedeľa
4.Pôstna nedeľa
3.Pôstna nedeľa
2.Pôstna nedeľa
7. Nedeľa
6. Nedeľa
5. Nedeľa
4. Nedeľa
3. Nedeľa
2. Nedeľa
3. Nedeľa po narodení Pána
2. Nedeľa po narodení Pána

2019

Nedeľa sv. rodiny
4. adventná nedeľa
3. adventná nedeľa
2. adventná nedeľa
1. adventná nedeľa
34. Nedeľa Krista kráľa
33. Nedeľa
32. Nedeľa
31. Nedeľa
30. Nedeľa
29. Nedeľa
28. Nedeľa
27. Nedeľa
26. Nedeľa
25. Nedeľa
24. Nedeľa
23. Nedeľa
22. Nedeľa
21. Nedeľa
20. Nedeľa
19. Nedeľa
18. Nedeľa
17. Nedeľa
16. Nedeľa
15. Nedeľa
14. Nedeľa
13. Nedeľa
12. Nedeľa
Slávnosť Najsvätejšej Trojice
Nedeľa zoslania Ducha sv.
7. Veľkonočná nedeľa
6. Veľkonočná nedeľa
5. Veľkonočná nedeľa
4. Veľkonočná nedeľa
3. Veľkonočná nedeľa
2. Veľkonočná nedeľa
Zmŕtvychvstanie Pána
Kvetná nedeľa
5. Pôstna nedeľa
4. Pôstna nedeľa
3. Pôstna nedeľa
2. Pôstna nedeľa
1. Pôstna nedeľa
8. Nedeľa
7. Nedeľa
6. Nedeľa
5. Nedeľa
4. Nedeľa
3. Nedeľa
2. Nedeľa
Nedeľa krstu Krista Pána
Nedeľa zjavenia Pána

2018

Nedeĺa sv. Rodiny
4.Adventná nedeĺa
3.Adventná nedeĺa
2.Adventná nedeĺa
1.Adventná nedeĺa
34. Nedeĺa
33. Nedeĺa
32. Nedeĺa
31. Nedeĺa
30. Nedeĺa
29. Nedeĺa
28. Nedeĺa
27. Nedeĺa
26. Nedeĺa
25. Nedeĺa
24. Nedeĺa
23. Nedeĺa
22. Nedeĺa
21. Nedeĺa
20. Nedeĺa
19. Nedeĺa
18. Nedeĺa
17. Nedeĺa
16. Nedeĺa
15. Nedeĺa
14. Nedeĺa
13. Nedeĺa
12. Nedeĺa
11. Nedeĺa
10. Nedeĺa
9. Nedeĺa
8. Nedeľa najsvätejšej Trojice
Zoslanie Ducha Svätého
7. Veľkonočná nedeľa
6. Veľkonočná nedeľa
5. Veľkonočná nedeľa
4. Veľkonočná nedeľa
3. Veľkonočná nedeľa
2. Veľkonočná nedeľa
Zmŕtvychvstanie Pána
Kvetná nedeľa
5. Pôstna nedeľa
4. Pôstna nedeľa
3. Pôstna nedeľa
2. Pôstna nedeľa
1. Pôstna nedeľa
6. Nedeľa
5. Nedeľa
4. Nedeľa
3. Nedeľa
2. Nedeľa
Krst Krista Pána

2017

Nedeľa sv.rodiny
4.Adventná nedeľa
3.Adventná nedeľa
2.Adventná nedeľa
1.Adventná nedeľa
34.nedeľa
33.nedeľa
32.nedeľa
31.nedeľa
30.nedeľa
29.nedeľa
28.nedeľa
27.nedeľa
26.nedeľa
25.nedeľa
24.nedeľa
23.nedeľa
22.nedeľa
21.nedeľa
20.nedeľa
19.nedeľa
18.nedeľa
17.nedeľa
16.nedeľa
15.nedeľa
14.nedeľa
13.nedeľa
12.nedeľa
11.nedeľa
10.nedeľa Najsvätejšej Trojice
Nedeľa Ducha svätého
7. Veľkonočná nedeľa
6. Veľkonočná nedeľa
5. Veľkonočná nedeľa
4. Veľkonočná nedeľa
3. Veľkonočná nedeľa
2. Veľkonočná nedeľa
Veľkonočná nedeľa
Kvetná nedeľa
5.pôstna nedeľa
4.pôstna nedeľa
3.pôstna nedeľa
2.pôstna nedeľa
1.pôstna nedeľa
8.nedeľa
7.nedeľa
6.nedeľa
5.nedeľa
4.nedeľa
3.nedeľa
2.nedeľa
Krst Krista Pána
Panny Márie Bohorodičky

2016

Narodenie Pána
4. adventná nedeľa
3. adventná nedeľa
2. adventná nedeľa
1. adventná nedeľa
33.nedeľa
32.nedeľa
31.nedeľa
30.nedeľa
29.nedeľa
28.nedeľa
27.nedeľa
26.nedeľa
25.nedeľa
24.nedeľa
23.nedeľa
22.nedeľa
21.nedeľa
20.nedeľa
19.nedeľa
18.nedeľa
17.nedeľa
16.nedeľa
15.nedeľa
14.nedeľa
13.nedeľa
12.nedeľa
11.nedeľa
10.nedeľa
9.nedeľa
8.nedeľa
Zoslanie Ducha Svätého
7 veľkonočná nedeľa
6 veľkonočná nedeľa
5 veľkonočná nedeľa
4 veľkonočná nedeľa
3 veľkonočná nedeľa
2 veľkonočná nedeľa
Veľkonočná nedeľa
5.pôstna nedeľa
4.pôstna nedeľa
3.pôstna nedeľa
2.pôstna nedeľa
1.pôstna nedeľa
5.nedeľa
4.nedeľa
3.nedeľa
2.nedeľa
Nedeľa Krst Krista Pána
2.nedeľa po narodení Pána
Nedeľa svätej rodiny

2015

Nedeľa svätej rodiny
4.Adventná nedeľa
3.Adventná nedeľa
2.Adventná nedeľa
1.Adventná nedeľa
34.nedeľa Krista kráľa
33.nedeľa
32.nedeľa
31.nedeľa
30.nedeľa
29.nedeľa
28.nedeľa
27.nedeľa
26.nedeľa
25.nedeľa
24.nedeľa
23.nedeľa
22.nedeľa
21.nedeľa
20.nedeľa
19.nedeľa
18.nedeľa
17.nedeľa
16.nedeľa
15.nedeľa
14.nedeľa
13.nedeľa
12.nedeľa
11.nedeľa
10.nedeľa
9.nedeľa
Zoslanie Ducha Svätého
7 Veľkonočná nedeľa
6 Veľkonočná nedeľa
5 Veľkonočná nedeľa
4 Veľkonočná nedeľa
3 Veľkonočná nedeľa
2.Veľkonočná nedeľa
Zmŕtvychvstanie Pána
5.pôstna nedeľa
4.pôstna nedeľa
3.pôstna nedeľa
2.pôstna nedeľa
1.pôstna nedeľa
6.nedeľa
5.nedeľa
4.nedeľa
3.nedeľa
2.nedeľa
Nedeľa krstu Pána
2.nedeľa po narodení PánaNáš zbor :